Reiki hoe werkt het

 

Wat is Reiki?
Reiki is het Japanse woord voor: Universele Levensenergie. Reiki is de energie, die we allemaal in ons lichaam hebben en die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt bij acupunctuur. Die energie loopt door de meridianen van het lichaam, die je kunt zien als energiekanalen. Bij mensen, waarbij de energiekanalen geopend zijn, stroomt de energie uit de handen.
De Reiki cursus is ervoor bedoeld om deze energiekanalen te openen. Bij het geven van Reiki geeft de behandelaar de energie door aan de ontvanger. De behandelaar dient daarbij alleen als kanaal, als “doorgeefluik”. De behandelaar geeft dus niet zijn eigen energie aan de ontvanger. Reiki is een vorm van directe energie overdracht naar jezelf en naar anderen (want beiden zijn net zo eenvoudig). Andere woorden voor de levensenergie zijn Prana en Chi of Ki.
 
Hoe werkt Reiki?
Als iemand lichamelijk niet in orde is, dan is dat een teken van het in onbalans zijn op fysiek niveau. Door een Reiki behandeling komt er extra energie beschikbaar voor het lichaam en op dat moment kan het lichaam met die extra energie aan het herstel beginnen.
Het lichaam heeft een zelfgenezingsmechanisme. Denk aan een schaafwond. Het lichaam zorgt ervoor, zonder enige hulp van buitenaf, dat de wond heelt. Reiki energie ondersteunt dat zelfgenezingsmechanisme. De gever kan dus geen invloed uitoefenen op het resultaat van de behandeling, het lichaam van de ontvanger en zijn energiesysteem regelen dat allemaal zelf.
Het is voor een Reiki behandeling dan ook niet nodig om een diagnose te stellen. Dat is maar goed ook, want alleen een arts is daartoe bevoegd.
Reiki werkt ook op geestelijk niveau. Dat maakt, dat Reiki goed toepasbaar is bij bijvoorbeeld zowel hoofdpijn als spanning, bij zowel verkoudheid als bij depressiviteit.
Zeker is, dat Reiki nooit negatief of schadelijk is. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat de klachten eerst verergeren. Vaak zie je al na korte tijd, dat de klachten afnemen. Het is als homeopathie. Eerst wordt het even erger en daarna gaat het weg of wordt het in elk geval beter. Het lichaam pakt de oorzaak van de ziekte aan en ruimt daarbij alle verschijnselen van het ziektebeeld op.
 
Moet je in Reiki geloven?
Reiki is een eenvoudige, makkelijke en goed werkende methode om energie over te dragen. Reiki is ook ongrijpbaar, het is niet tastbaar of zichtbaar, het is hooguit voelbaar. Je hoeft niet in Reiki te geloven om resultaat te boeken. Reiki werkt toch wel, net zoals je niet aan je zelfgenezingsmechanisme hoeft te denken, om de schaafwond te laten genezen!
Het helpt wel, als je wilt genezen. Sterker nog, zonder die wil wordt alles een moeilijk verhaal. Als je ooit iemand tegenkomt voor Reikibehandelingen en er lijkt maar geen schot in te komen (soms na een aanvankelijke verbetering), dan kun je je eens afvragen, wat iemand voor baat heeft bij zijn/haar kwaal. Het kan zijn, dat het voordeel van de kwaal opweegt tegen het voordeel van de genezing. Dan zou het kunnen zijn, dat iemand op een onbewust niveau niet wil genezen. Kijk op zo'n moment eens of je door middel van voorzichtige vragen een bewustwordingproces op gang kunt brengen. De Reiki zal daarbij helpen.
 
Wat voelt de ontvanger?
Tijdens de behandeling legt de gever de handen op het (geklede) lichaam van de ontvanger. Reiki kan op vele verschillende manieren ervaren worden, bijvoorbeeld een gevoel van warmte of gloeien, van koude, van tintelingen of van stroming. De ontvanger kan zich heel ontspannen gaan voelen of juiste heel energiek. Niets voelen tijdens de behandeling komt ook voor, vaak komt er dan reactie na afloop van de behandeling.
Zelf kan je allerlei verschillende dingen voelen. Meest gebruikelijk is warmte en stroming in je handen. Je kunt ook soms heel weinig voelen, maar dat wil niet zeggen, dat de ontvanger dan niets voelt. Zelf kan ik tijdens een behandeling soms voelen wat de ontvanger voelt b.v. hoofdpijn. Dat gaat over naarmate de behandeling voortduurt en meestal is het bij de ontvanger dan ook verdwenen.
 
Wat kan er na een behandeling gebeuren?
Een bekend effect van een Reiki-behandeling is het tijdelijk verergeren van de klachten, zoals dat ook voorkomt bij het gebruik van homeopathische middelen.
Het is een teken dat het lichaam begonnen is aan het genezingsproces.
Het is ook mogelijk, dat eerder doorgemaakte ziekten opnieuw en in omgekeerde volgorde naar boven komen.
Ook kunnen blokkerende, in het verleden gewortelde gebeurtenissen op het geestelijke vlak naar boven komen, waarna deze verwerkt en afgedaan kunnen worden.
Inmiddels wordt in de allopathische geneeskunde steeds vaker het effect van de geest en de ziel op ziektes onderkend. Reiki werkt duidelijk ook op dit gebied.
 
Wat te doen om het genezingsproces te bevorderen?
Afhankelijk van de klachten kan de behandelaar een aantal dingen adviseren. In elk geval is het goed om voor en na een behandeling een glas water te drinken. Veel water (1,5 liter per dag) is goed om de afvalstoffen, die bij de behandeling loskomen, af te voeren.
Soms is het aan te raden op het gebied van de voeding wat dingen aan te passen. Als je daar verstand van hebt kun je de ontvanger daar raad over geven of aanraden een goed boek te lezen, dan wel een diëtiste te raadplegen.
In alle gevallen is het zo, dat de ontvanger zelf het beste kan bepalen wat goed voor hem/haar is door te luisteren naar de signalen van het lichaam.
 
Hoe verloopt een Reikibehandeling?
Tijdens de behandeling kan de ontvanger liggen of zitten, al naar gelang de plaats van de klachten. In elk geval is een ontspannen houding het beste. De ontvanger kan de kleding aanhouden, aangezien Reiki door stof heengaat. Prettig zittende kleding is aan te bevelen.
Een behandelaar kan Reiki op verschillende plaatsen op het lichaam geven of op de plaats waar specifieke klachten zijn. De behandelaar legt de handen op het lichaam van de ontvanger om zo de energie over te dragen.
zijbanner2.jpg

Copyright © 2015. All Rights Reserved.