In het begin van 2007 is er beslist over het herstel van de vaarverbinding.

Het project kost in totaal 32 miljoen euro. De stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën geeft hoge prioriteit aan het project, omdat de verbinding aansluit op de vaarverbinding Zuidlaardermeer - Oost-Groningen. Tevens vormt deze ‘blauwe as’ in de Veenkoloniën een belangrijke schakel in het grensoverschrijdende toervaartnetwerk in Noord-Nederland en Noord-Duitsland.

 

De verwachting is dat door uitvoering van dit project, de economie wordt versterkt en de werkgelegenheid toeneemt. Naast de tijdelijke werkgelegenheid, tijdens de uitvoering van het project, levert het project naar verwachting 225 permanente banen in de regio op.

 

KORTE BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE WERKEN:

 

•Ophaalbrug de Maten (Munnekemoer/gem.Vlagtwedde): vernieuwing van de bovenbouw, aanpassing betonnen onderbouw en aanbrengen geleidewerken met bijkomende werkzaamheden.

•In Stads- Compascuumkanaal tussen Munnekemoer en Emmer- Compascuum: de elektrificatie van 3 draaibruggen met bijkomende werkzaamheden.

•De aanleg van een nieuwe draaibrug t.p.v huidige dam in Stads- Compascuumkanaal met bijkomende werkzaamheden.

•Verwijderen van bestaande houten fiets/voetbrug nabij de Schniedersbrug.

•Conserveren ,aanbrengen nieuwe val, opnieuw elektrificeren van de bestaande Schniedersbrug en aanbouwen van een fiets/voetbrug met bijkomende werkzaamheden.

•Conserveren ,aanbrengen nieuwe val en opnieuw elektrificeren van de bestaande Paul Krugerbrug met bijkomende werkzaamheden.

•Twee vaste fiets/voetbruggen (te Emmer-Compascuum) verwijderen en twee geelektrificeerde beweegbare fiets/voetbruggen aanbrengen met bijkomende werkzaamheden.

•Sluis 8e Verlaat (Munnekemoer/gem Vlagtwedde): Onderhoud sluiskolk en sluisdeuren, elektrificatie sluisdeuren met bijkomende werkzaamheden.

•Sluis (Emmer- Compascuum zuid): restauratie sluiskolk en landhoofden, verwijderen stuw en aanbrengen elektrisch/hydraulisch beweegbare sluisdeuren, aanbrengen geleidewerken met bijkomende werkzaamheden.

•Sluis (Barger-Compascuum noord): restauratie sluiskolk en landhoofden, verwijderen stuw, aanbrengen elektrisch/hydraulisch beweegbare sluisdeuren, aanbrengen geleidewerken met bijkomende werkzaamheden.

•De realisatie van aanlegvoorzieningen en het aanbrengen van een nieuwe oeverconstructie over ca 5000 m1 in de Stads- Compascuumkanaal met bijkomende werkzaamheden.
Verdeling in percelen: neen.

 

 Het projectplan.

Voor het herstel van de ontbrekende schakel is een tracéstudie uitgevoerd, die duidelijkheid moest geven hoe de vaarverbinding het beste is te realiseren. Op basis van deze studie koos de stuurgroep op 9 oktober 2003 voor het Oranjedorptracé.

Een ambtelijke projectgroep onderzocht vervolgens welke civieltechnische werkzaamheden nodig zijn. Daarbij is rekening gehouden met belangrijke waarden, als natuur en milieu, archeologie en cultuurhistorie. Tevens is gekeken naar kansen voor ontwikkelingen in de omgeving van de vaarverbinding, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme, wonen en werken.

 

De projectgroep adviseert onder meer om de vaarverbinding te realiseren via nog bestaande restanten van een kanaal, dat door het Veenpark te Barger-Compascuum voert. Hierdoor wordt niet alleen de recreatieve vaarroute interessant, maar het betekent ook een versterking van deze toeristische attractie. Tegelijk kunnen passende maatregelen worden getroffen, om de verdroging van het hoogveengebied Berkenrode tegen te gaan. De Dienst Landelijk Gebied laat terreinonderzoek uitvoeren voor een verantwoorde uitwerking van de plannen voor het Veenparkkanaal. De provincie Drenthe treedt namens de stuurgroep op als opdrachtgever. Alle partners in de Agenda dragen bij aan de financiering van het project.

 

De landelijke Stichting Recreatietoervaart Nederland steunt het project met 4,8 miljoen onder de voorwaarde, dat het gehele traject wordt gerealiseerd. Daarnaast worden bijdragen verwacht van het ministerie van LNV en uit het Kompas van het Noorden.

Wanneer alles volgens planning verloopt, kan het herstel van de vaarverbinding Erica – Ter Apel rond 2015 zijn voltooid.

overzicht van het tracé.

 

 

Het is leuk vertoeven in Emmer-Compascuum

eczijbanner008.jpg

Copyright © 2015. All Rights Reserved.